Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Oznamovacia povinnosť pri organizovaní verejného podujatia

Obecný úrad Nitrianske Rudno upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí, aby si nezabudli včas splniť oznamovaciu povinnosť ak chcú usporiadať podujatie na území obce. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na každé podujatie prístupné pre verejnosť (nie uzavretá spoločnosť), teda napr. aj diskotéky, spoločenské zábavy, koncerty, športové podujatia...

Oznamovaciu povinnosť organizátorovi ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí § 3 ods. 3 a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, ods. 2.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Vyplnené tlačivo so všetkými zákonom určenými náležitosťami doručte na Obecný úrad v Nitrianskom Rudne najneskôr 10 dní pred konaním podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.

Obec Nitrianske Rudno môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie. V prípade ohrozenia života obec zakáže podujatie buď z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru.

Oznámenie môžete zaslať poštou alebo e–mailom na adrese info@nitrianskerudno.sk. Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona a zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovom sídle obce.

 

02. 08. 2021

Asistované sčítanie

Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do nedele 13.6.2021. Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže:

 

OBEC Nitrianske Rudno

Obecný úrad Nitrianske Rudno, 972 26 Nitrianske Rudno

PREVADZKOVÁ DOBA

Pondelok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

Utorok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

Streda: 13:00 hod. - 16:00 hod.

Štvrtok: 9:00 hod. - 12:00 hod.

 

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec (0918 393 048, 0911 775 911 ) alebo call centrum (02/20 92 49 19). Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

02. 05. 2021

Zrušenie zákazu predaja alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach novou vyhláškou zrušil zákaz predaja alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

31. 03. 2021
Testovanie na COVID-19 od 6. 3. 2021

Testovanie na COVID-19 od 6. 3. 2021

Od 6. 3. 2021 (sobota) bude testovanie na COVID-19 v Kultúrnom dome v Nitranskom Rudne prebiehať až do zrušenia každú sobotu v časoch 8.00 - 11.45 a 13.00 - 17.45.

04. 03. 2021

Vyhláška RÚVZ Prievidza o predaji alko/nealko nápojov na priamu konzumáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach v novej vyhláške zakazuje všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických a nealkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou.

02. 03. 2021
Antigénové testovanie na COVID-19 27. 2. 2021

Antigénové testovanie na COVID-19 27. 2. 2021

V sobotu 27. 2. 2021 bude v Kultúrnom dome v Nitrianskom Rudne prebiehať antigénové testovanie. Môžete prísť v časoch 7.00 - 11.45, 13.00 - 16.30 a 17.00 - 19.00.

24. 02. 2021

ZMOS ponúka možnosť objednať sa na termín testovanie v MOM

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektu pod názvom  „Digitálny reštart samospráv“ dáva širokej verejnosti možnosť nájsť na jednom mieste mobilné odberové miesto (MOM) na testovanie na COVID-19 kdekoľvek na Slovensku. Stačí navštíviť web stránku korona.zzz.sk, ktorá prehľadne ponúka detailné informácie o lokalizácii mobilných odberných miest. Cieľom je centralizovať všetky MOMky na Slovensku na jedno miesto a aby každé odberné miesto poskytovalo možnosť výberu termínu podľa skutočnej potreby záujemcu o testovanie.

19. 02. 2021
Antigénové testovanie na COVID-19 20.2. a 21.2. 2021

Antigénové testovanie na COVID-19 20.2. a 21.2. 2021

V sobotu  20.2. a nedeľu 21.2. 2021 budete mať možnosť dať sa otestovať antigénovým testom v Dome kultúry v Nitrianskom Rudne. Odberové časy sú v sobotu: 8.00 - 11.45, 13.00 - 16.30, 17.00 -  19.00 a v nedeľu: 8.00 - 13.45.

17. 02. 2021
Testovanie cez víkend 13. a 14. februára sa nebude konať

Testovanie cez víkend 13. a 14. februára sa nebude konať

Po pracovnej porade Združenia miest a obcí hornej Nitry 9. 2. 2021 sme sa rozhodli tento víkend neuskutočnit testovanie na ochorenie COVID19 v Nitrianskom Rudne.

12. 02. 2021