Preskočiť na obsah

Novinky

Pre tie najčerstvejšie novinky z prvej ruky sledujte našu Facebook stránku.

Projekt Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

Hlavným cieľom riešenia je vyhovieť novým nárokom a požiadavkám vlastníkov pozemkov v riešenom území a umožniť ich využitie najmä pre individuálnu bytovú výstavbu a tiež pre rekreáciu a občianske vybavenie. Cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno je ďalej vymedzenie nových rozvojových plôch pre výstavbu prirodzene nadviazať na založenú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Obstarávateľom projektu je obec Nitrianske Rudno. Dotknutými obcami sú okrem našej aj Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Uhrovské Podhradie a Omastiná.

Dokumenty a ďalšie informácie nájdete na stránke projektu.

18. 06. 2024

Program podpory lokálnych komunít - COOP Jednota

Program podpory lokálnych komunít je nadačný program COOP Jednoty zameraný na podporu rozvoja slovenských miest a obcí. Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza sa rozhodlo podporiť z vlastných zdrojov v Programe lokálnych komunít aj našu obec. V Predajni COOP Jednoty v Nitrianskom Rudne práve prebieha hlasovanie, v ktorom môžete zahlasovať za jeden z troch projektov. Víťazný projekt získa od COOP Jednoty Prievidza grant vo výške 6000 € na svoju realizáciu. Príďte zahlasovať a podporiť tak svoj projekt od 15.mája do 15.júna 2024. V COOP Jednote Prievidza sme sa tento rok rozhodli udeliť grant 6 000 € ďalším trom obciam. Naše družstvo podporí obce Nitrianske Rudno, Oslany a Beckov.

Projekty, za ktoré môžete hlasovať v Nitrianskom Rudne:

Príroda okolo nás

Cieľom projektu je prostredníctvom náučných tabúľ: spoznaj prírodu, hmyz, vtáctvo, stromy, liečivé rastliny, ako triediť odpad a les nie je smetisko, hravou formou vzdelávať deti v predškolskom veku a zároveň rozvíjať environmentálnu výchovu.

V zdravom tele zdravý duch

Cieľom projektu je do časti dvora materskej školy pridať nové modernejšie a pre deti zaujímavejšie hracie prvky na rozvoj pohybových i balančných zručností.

Atraktívne detské ihrisko

Obec v súčasnosti nemá atraktívne detské ihrisko. Cieľom projektu je vybudovať interaktívne prvky na existujúcom ihrisku.

Hlasovať v Nitrianskom Rudne budete môcť v predajni COOP Jednota Tempo na adrese: Hlavná 31/180, 972 26 Nitrianske Rudno.

 

16. 05. 2024
Zbierka na zakúpenie štvorkolky pre DHZ

Zbierka na zakúpenie štvorkolky pre DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Nitrianske Rudno organizuje pod záštitou obce zbierku na zakúpenie hasičského UTV (štvorkolky). Prispieť môžete na číslo transparentného účtu, ktorý bol zriadený iba na túto zbierku a financie budú pravidelne zverejňované. Viac sa dočítate v príspevku zo stránky DHZO na sociálnej sieti Facebook nižšie.

08. 05. 2024
Výsledky 2. kola prezidentsých volieb 2024

Výsledky 2. kola prezidentsých volieb 2024

Na webe pribudli výsledky 2. kola prezidentsých volieb 2024 v obci Nitrianske Rudno. Zúčastnilo sa ich u nás 1106 voličov, odovzdaných bolo 1098 platných hlasov a volebná účast dosiahla 73,23%. Voľby v našej obci vyhral Peter Pellegrini so 715 hlasmi, na druhom mieste sa umiestnil Ivan Korčok s 383 hlasmi.

Peter Pellegrini sa zároveň stal aj celkovým víťazom volieb. Gratulujeme novému prezidentovi k výhre vo volbách a k jeho zvoleniu za 6. prezidenta Slovenskej republiky v ére samostatnosti.

07. 04. 2024
Výsledky 1. kola prezidentsých volieb 2024

Výsledky 1. kola prezidentsých volieb 2024

Na webe pribudli výsledky 1. kola prezidentsých volieb 2024 v obci Nitrianske Rudno. Zúčastnilo sa ich u nás 969 voličov, odovzdaných bolo 961 platných hlasov a volebná účast dosiahla 63,2%. Voľby v našej obci vyhral Peter Pellegrini so 458 hlasmi, na druhom mieste sa umiestnil Ivan Korčok s 295 hlasmi a tretí skončil Štefan Harabin so 162 hlasmi. Deň konania 2. kola volieb prezidenta bol určený na sobotu 6. apríla 2024.

25. 03. 2024
Kalendár akcií na rok 2024

Kalendár akcií na rok 2024

Zverejnili sme rozpis akcií, ktoré sa v roku 2024 uskutočnia v našej obci. Termíny jednotlivých podujatí môžu byť vplyvom počasia alebo iných okolností zmenené.

Nezabudnite sledovať našu webovú stránku, prípadne Facebook, pre ďalšie aktualizácie a informácie o blížiacich sa udalostiach. Tešíme sa na vašu účasť a na spoločné momenty, ktoré nás čakajú v tomto roku!

16. 02. 2024
Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytlo obci Nitrianske Rudno dotáciu na projekt "Riešenie migračných výziev v obci Nitrianske Rudno".

Výška dotácie v rámci Integrovaného regionálneho programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 15 600 eur.

25. 10. 2023
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Na webe sú dostupné výsledky a zápisnica z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnené 30. 9. 2023. Víťazom sa v našej obci stala strana Smer - SD. Za ňou nasledovali strany Hlas a Progresívne Slovensko. Do parlamentu by sa podľa hlasovania naších občanov dostali aj strany SNS, Republika a KDH. Viac informácií nájdete na našej stránke Voľby do NR SR 2023.

02. 10. 2023

Pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2024 – 2030

Vážení občania,

obec Nitrianske Rudno vypracovala pracovný návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Nitrianske Rudno na roky 2024 – 2030. Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich rokoch.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR odvodené prioritné oblasti obce a ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie dokumentu PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 02. 10. 2023.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Pracovná verzia PHRSR.

Formulár na pripomienkovanie.

25. 09. 2023

Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Rudno 2024 – 2030

Od dnes máte možnosť vyplniť dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na súčasné fungovanie obce a zároveň nám pomôcť zostaviť dokument, ktorým sa bude riadiť jej rozvoj v rokoch 2024 – 2030.

28. 08. 2023