Preskočiť na obsah

Obecné komisie

Finančná komisia

Ing. Peter Rambala

Predseda komisie

Ing. Róbert Kluvanec

Člen komisie

Ing. Stanislava Cagáňová

Člen komisie

Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

Adriana Oravcová

Predseda komisie

Ing. Ľuboš Hronec

Člen komisie

Ing. Rudolf Hronec

Člen komisie

Viera Jurenková

Člen komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Milan Kútny

Predseda komisie

Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Ing. Rudolf Hronec

Predseda komisie

Adriana Oravcová

Člen komisie

Bc. Ivona Chmelová

Člen komisie

Sociálna komisia

Ing. Rudolf Hronec

Predseda komisie

Mgr. Petra Sládkayová

Člen komisie

Ing. Peter Rambala

Člen komisie

Milan Kútny

Člen komisie