Preskočiť na obsah

Obecné komisie

Finančná komisia

Ing. Peter Rambala

Predseda komisie

Ing. Róbert Kluvanec

Člen komisie

Ing. Stanislava Cagáňová

Člen komisie

Ľuboš Kohút

Člen komisie

Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

Miroslava Karaková

Predseda komisie

Viera Jurenková

Člen komisie

Iveta Bartová

Člen komisie

Martina Adamcová

Člen komisie

Peter Škraban

Člen komisie

Vladimír Bačík

Člen komisie

Mgr. Janka Vyškrabková, PhD.

Člen komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Milan Kútny

Predseda komisie

Ing. Róbert Kluvanec

Člen komisie

Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Ľuboš Kohút

Predseda komisie

Ing. Róbert Kluvanec

Člen komisie

Ing. Arch. Ivona Chmelová

Člen komisie

Ing. Jana Kupková

Člen komisie

Sociálna komisia

Milan Kútny

Predseda komisie

Mgr. Petra Sládkayová

Člen komisie

Ing. Peter Rambala

Člen komisie

Ing. Jana Kupková

Člen komisie

Erika Sobotová

Člen komisie