Preskočiť na obsah

Zber a vývoz odpadu

Zvoz komunálneho odpadu prebieha každý nepárny týždeň v pondelok a v utorok.

Vývoz kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prebieha každý týždeň. Nádoby sú rozmiestnené pred bytovými domami v k. ú. Nitrianske Rudno a v Nitrianskom Rudne v časti Priehrada:

  • Bytový dom č. 164, 166, 576 - Pod Borinou - 3 ks,
  • Bytový dom č. 107, 108 - Okružná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 545, 546, 547 - Hlavná - 2 ks,
  • Bytový dom č. 710 - Hlavná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 714 - Jána Bottu - 1 ks,
  • Verejné priestranstvo - Priehrada - 2 ks.

Prosíme občanov, aby do uvedených kontajnerov dávali len biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Zber plastov prebieha každý posledný pondelok v mesiaci.

Kalendár vývozov rôznych druhov odpadu pre rok 2024.

Vypočítaná sadzba pre zmesový komunálny odpad a objemný odpad na obdobie od 01. 03. 2024 – 28. 02. 2025.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023.

Zber a vývoz odpadu

Zberný dvor

Športová 24/32, 972 26 Nitrianske Rudno (zobraziť na mape)

+421 915 846 467, +421 915 846 466, +421 918 393 614, +421 918 393 223

Otvorené

St 14:00 - 16:00

So 10:00 - 12:00