Preskočiť na obsah

História obce

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1275. Názov prezrádza, že Nitrianske Rudno sa vyvinulo z baníckej osady. V roku 1348 vystupuje pod menom Rudno. Pôvodne patrila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalušiovcov a neskôr, žiaľ bez bližšie určeného časového obdobia, rodu Rudnayovcom. Miestni obyvatelia boli chudobní a zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť obecného znaku. Rudnayovci vlastnili aj obec Kršťanová Ves, ktorá je od roku 1924 súčasťou Nitrianskeho Rudno s jedným katastrálnym územím. V roku 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol Dr. Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V roku 1903 presťahovali škôlku do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach.

František Madva

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v roku 1804-1816 postavený na mieste dreveného kostolíka zničeného požiarom. Kostol bol v roku 1991 zasvätený sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. Strasti chudoby a s tým spojených chorôb pomáhal zmierňovať významný národovec, chýrny liečiteľ a farár František Madva, ktorý bol v roku 1822 určený za administrátora a od roku 1825 sa stal farárom na fare v Nitrianskom Rudne. Rodák zo Skalice sa venoval botanike, zbieraniu a výskumu liečivých rastlín, systematickému štúdiu odbornej lekárskej literatúry a svojimi liečebnými metódami sa stal vyhľadávaným ľudovým liečiteľom nielen doma, ale v celej strednej, južnej i východnej Európe. Fraňa Madvu návštevníkom obce pripomína pamätník, ktorý dal v areáli kostola v roku 1925 postaviť odbor Matice slovenskej a jeho meno nesie aj chrámový zbor v Nitrianskom Rudne, reprezentujúci obec na Slovensku i v zahraničí.

Súčasnosť

Dnes má obec Nitrianske Rudno 1985 obyvateľov. Obec je sídlom matričného úradu pre 7 obcí. Trojbodové zdravotné stredisko s lekárňou a s ôsmimi lekármi slúži pre spádovú oblasť od Čavoja po Diviacku Novú Ves – to je pre 11 obcí. V roku 2006 sme zriadili Klub dôchodcov, kde sa stretávajú seniori na spoločných akciách. Základná škola v Nitrianskom Rudne bola postavená v roku 1961. Dnes je to moderná budova s počítačovými triedami a internetovou sieťou pre takmer 500 žiakov. Pri základnej škole bola v roku 1986 vybudovaná telocvičňa. Trojtriednu materskú školu navštevuje približne 70 detí. Služby obyvateľom poskytujú súkromné firmy, ktoré sídlia a podnikajú na území obce. Obec Nitrianske Rudno sa zapája do tvorby projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Na základe predložených projektov obec získala prostriedky a realizovala likvidáciu environmentálnej záťaže – skládka odpadu. V roku 2008 sme získali finančné prostriedky a realizovali rekonštrukciu technológie ohrevu TÚV s využitím tepelného čerpadla a solárnych kolektorov v autocampingu a na vybudovanie náučného chodníka Vodná nádrž Nitrianske Rudno. V roku 2007-2008 sme vybudovali v centre obce okrasný park, kde si na lavičkách pri fontáne oddýchnu domáci obyvatelia i návštevníci našej obce.