Preskočiť na obsah

Poslanci

Ľuboš Kohút

poslanec, člen viacerých komisií

Miroslava Karaková

poslankyňa, predsedníčka kultúrnej komisie

Vladimír Bačík

poslanec, člen Komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

Milan Kútny

poslanec, predseda Komisie na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov, člen Sociálnej komisie

Ján Výškrabka

zástupca starostu, poslanec, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

+421 907 149 492

jvauto@centrum.sk

Ing. Peter Rambala

poslanec, predseda Finančnej komisie, člen Socíalnej komisie

Viera Jurenková

poslankyňa, členka Komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

Ing. Róbert Kluvanec

poslanec, člen viacerých komisií

Zasadnutia zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva Budúce i minulé.