Preskočiť na obsah

Poslanci

Marián Kliniec

poslanec, člen komisie

Milan Kútny

poslanec, predseda Komisie na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov

Ing. Rudolf Hronec

poslanec, predseda Sociálnej komisie

Ing. Peter Rambala

poslanec, predseda Finančnej komisie

Viera Jurenková

poslankyňa, členka komisie

Ing. Ľuboš Hronec

poslanec

Adriana Oravcová

poslankyňa, členka komisie, predsedkyňa Komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

Ing. Róbert Kluvanec

poslanec, člen Finančnej komisie

Zasadnutia zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva Budúce i minulé.