Preskočiť na obsah

Poslanci

Milan Kútny

poslanec, predseda Komisie na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov

Ján Výškrabka

zástupca starostu, poslanec, predseda Komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

+421 907 149 492

jvauto@centrum.sk

JUDr. Milan Sobota

poslanec, predseda Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany ver. por.

Ing. Rudolf Hronec

poslanec, predseda Sociálnej komisie

Ing. Peter Rambala

poslanec, predseda Finančnej komisie

Viera Jurenková

poslankyňa, členka komisie

Ing. Ľuboš Hronec

poslanec, člen komisie

Adriana Oravcová

poslankyňa, členka komisie

Ing. Róbert Kluvanec

poslanec, člen Finančnej komisie

Zasadnutia zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva bude 21. 09. 2020 od 18:00. Miesto konania: Dom kultúry

Zasadnutia zastupiteľstva Budúce i minulé.