Preskočiť na obsah

Poslanci

Milan Kútny

poslanec, predseda Komisie na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov

Ján Výškrabka

zástupca starostu, poslanec, predseda Komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže

+421 907 149 492

jvauto@centrum.sk

Ing. Rudolf Hronec

poslanec, predseda Sociálnej komisie

Ing. Peter Rambala

poslanec, predseda Finančnej komisie

Viera Jurenková

poslankyňa, členka komisie

Ing. Ľuboš Hronec

poslanec, člen komisie

Adriana Oravcová

poslankyňa, členka komisie

Ing. Róbert Kluvanec

poslanec, člen Finančnej komisie

Zasadnutia zastupiteľstva

Zasadnutia zastupiteľstva Budúce i minulé.