Preskočiť na obsah

Zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva

Zastupiteľstvo

Termín najbližšieho zasadnutia ešte nie je známy. Obvykle ho starosta vyhlasuje minimálne s týždenným predstihom.