Preskočiť na obsah

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

V obci pribudli nové nádoby na kuchynský odpad, ktoré sú rozmiestnené pred Bytovými domami v k. ú. Nitrianske Rudno a v Nitrianskom Rudne v časti Priehrada:

  • Bytový dom č. 164, 166, 576 - Pod Borinou - 3 ks,
  • Bytový dom č. 107, 108 - Okružná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 545, 546, 547 - Hlavná - 2 ks,
  • Bytový dom č. 710 - Hlavná - 1 ks,
  • Bytový dom č. 714 - Jána Bottu - 1 ks,
  • Verejné priestranstvo - Priehrada - 2 ks.

Vývoz kontajnerov bude prebiehať každý týždeň. V prípade záujmu a rýchleho naplnenia nádob kuchynským odpadom bude možné zakúpiť ďalšie nádoby.

Upozorňujeme občanov, aby do uvedených kontajnerov dávali len biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Čo patrí do nádob na kuchynský odpad si môžete prečítať na každej nádobe alebo tu.

29. 09. 2021