Preskočiť na obsah

Výberove konanie na post riaditeľa Materskej školy

Výberove konanie na post riaditeľa Materskej školy

Bolo výhlásené výberové konanie na post riaditeľa Materskej školy Nitrianske Rudno. Písomnú žiadost je nutné doručiť na adresu Obecného úradu (Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno) najneskôr do 5. 5. 2023 do 12:00 hod.. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ MŠ Nitrianske Rudno - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy minimálne 7 dní pred dňom výberového konania.

Viac informácií nájdete vo zverejnenom oznámení.

15. 04. 2023