Preskočiť na obsah

Projekt Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

Projekt Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

Hlavným cieľom riešenia je vyhovieť novým nárokom a požiadavkám vlastníkov pozemkov v riešenom území a umožniť ich využitie najmä pre individuálnu bytovú výstavbu a tiež pre rekreáciu a občianske vybavenie. Cieľom riešenia zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno je ďalej vymedzenie nových rozvojových plôch pre výstavbu prirodzene nadviazať na založenú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Obstarávateľom projektu je obec Nitrianske Rudno. Dotknutými obcami sú okrem našej aj Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Uhrovské Podhradie a Omastiná.

Dokumenty a ďalšie informácie nájdete na stránke projektu.

18. 06. 2024