Preskočiť na obsah

Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Možnosť podať návrh na zmenu územnej dokumentácie obce

Ak máte na území obce Nitrianske Rudno vo vlastníctve taký pozemok, ktorého účelové využitie podľa aktuálne územného plánu bráni uskutočňovať Vaše zámery, môžete navrhnúť zmenu územnej dokumentácie obce.
Svoju požiadavku na zmenu účelu využitia pozemkov môžu fyzické ako aj právnické osoby doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nitrianskom Rudne do 31. januára 2022. Doplnky a zmeny boli schválene aj v roku 2018.
02. 11. 2021