Preskočiť na obsah

Kúpna zmluva na parcely C KN č. 723/3, 723/4, 723/5, 723/8.