Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Symboly obce Nitrianske Rudno


História

O tom, že miestni obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom svedčí aj jedna časť obecného znaku. V dolnej polovici pečatného poľa z r. 1858 je totiž vyrytá pažiť, na ktorú je postavený snop, čerieslo a lemeš. V hornej polovici pečatného poľa je opäť pruh, ktorý treba tiež považovať za pažiť. Na nej sú tri kopce. Z dvoch krajných vyrastá košatý strom, prostredný kopec preskakuje jeleň. Kruhopis pečatidla znie : SI (gillum) POSS (essionis) DEVEK (!) RUDNO : INC (omitatu) NITR (iensi) 1858.

Už latinský kruhopis nasvedčuje tomu, že opísané pečatidlo malo prinajmenej o sto rokov staršiu predlohu. Pretože košatý strom sa nachádza aj v rodovom erbe Rudnayovcov, predpokladáme , že v ňom korení obsah hornej polovice obecného symbolu.

Pečatidlo z roku 1858 obec určite používala až do začiatku minulého storočia. Pravdepodobne od roku 1888 ju v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom NYITRA VÁRMEGYE NYITRA- RUDNÓ KIS KÖÉG PRIVIGYEI JÁRÁS. Tento názov (Nitrianske Rudno v maďarčine) si obec osvojila práve v spomenutom 1888. K premenovaniu obce na Diviacke Rudno došlo v roku 1910. Nová nápisová pečiatka so spomenutým obnoveným názvom v maďarčine definitívne vylúčila z používania staršie erbové pečatidlo. Text tejto novšej pečiatky, ktorú pre obec vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác Felsenfeld, znie : NYITRA VÁRMEGYE DIVÉKRUDNÓ KÖZSÉG *1910* .


Erb Obce

Erb obce Za erb Nitrianskeho Rudna bol navrhnutý modrý štít, v ktorého dolnej polovici je na zelenej pažiti zlatý (žltý) snop, čerieslo a lameš. V hornej polovici štítu zo zelenej pažite vyčnievajú tri kopce. Z dvoch krajných kopcov vyrastá 1 - 1 zelený košatý strom, stredný kopec preskakuje zlatý (žltý) jeleň. V tejto podobe je erb Nitrianskeho Rudna historický, heraldický a po obsahovej stránke je v slovenskej obecnej erbovej tvorbe jedinečný.

Vlajka Obce

Vlajka obce Vlajka obce pozostáva zo šiestich pruhov vo farbách modrej, žltej, zelenej, modrej, bielej a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.08.2020
 Meniny má:  Hortenzia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   92
  Celkovo:   312230
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.