Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpen...

História a súčasnosť obce Nitrianske Rudno


Pohľad na Nitrianske Rudno z Rokoša

Obec Nitrianske Rudno leží v malebnej doline povodia rieky Nitrice v nadmorskej výške 315 metrov. Je obklopená prekrásnou prírodnou panorámou, ktorú zo západnej strany vytvára Strážovské pohorie Nitrických vrchov, od severovýchodu pohorie Magury končiace impozantným vrchom Strážov. Rozprávkovú kulisu obce tvorí kompozícia „siluety spiaceho mnícha“ vytvorená z pohoria Rokoš (Malý Rokoš 950m a Veľký Rokoš 1010m). Územie pod rokošom bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1275. Názov prezrádza, že Nitrianske Rudno sa vyvinulo z baníckej osady. V roku 1348 vystupuje pod menom Rudno. Pôvodne patrila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalušiovcov a neskôr, žiaľ bez bližšie určeného časového obdobia, rodu Rudnayovcom. Miestni obyvatelia boli chudobní a zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť obecného znaku. Rudnayovci vlastnili aj obec Kršťanová Ves, ktorá je od roku 1924 súčasťou Nitrianskeho Rudno s jedným katastrálnym územím. V roku 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol Dr. Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V roku 1903 presťahovali škôlku do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach.


Rímsko-katolícky kostol Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v roku 1804-1816 postavený na mieste dreveného kostolíka zničeného požiarom. Kostol bol v roku 1991 zasvätený sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. Strasti chudoby a s tým spojených chorôb pomáhal zmierňovať významný národovec, chýrny liečiteľ a farár František Madva, ktorý bol v roku 1822 určený za administrátora a od roku 1825 sa stal farárom na fare v Nitrianskom Rudne. Rodák zo Skalice sa venoval botanike, zbieraniu a výskumu liečivých rastlín, systematickému štúdiu odbornej lekárskej literatúry a svojimi liečebnými metódami sa stal vyhľadávaným ľudovým liečiteľom nielen doma, ale v celej strednej, južnej i východnej Európe. Fraňa Madvu návštevníkom obce pripomína pamätník, ktorý dal v areáli kostola v roku 1925 postaviť odbor Matice slovenskej a jeho meno nesie aj chrámový zbor v Nitrianskom Rudne, reprezentujúci obec na Slovensku i v zahraničí. Dnes má obec Nitrianske Rudno 1985 obyvateľov.

Obec je sídlom matričného úradu pre 7 obcí. Trojbodové zdravotné stredisko s lekárňou a s ôsmimi lekármi slúži pre spádovú oblasť od Čavoja po Diviacku Novú Ves – to je pre 11 obcí. V roku 2006 sme zriadili Klub dôchodcov, kde sa stretávajú seniori na spoločných akciách. Základná škola v Nitrianskom Rudne bola postavená v roku 1961. Dnes je to moderná budova s počítačovými triedami a internetovou sieťou pre takmer 500 žiakov. Pri základnej škole bola v roku 1986 vybudovaná telocvičňa. Trojtriednu materskú školu navštevuje približne 70 detí. Služby obyvateľom poskytujú súkromné firmy, ktoré sídlia a podnikajú na území obce. Obec Nitrianske Rudno sa zapája do tvorby projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Na základe predložených projektov obec získala prostriedky a realizovala likvidáciu environmentálnej záťaže – skládka odpadu. V roku 2008 sme získali finančné prostriedky a realizovali rekonštrukciu technológie ohrevu TÚV s využitím tepelného čerpadla a solárnych kolektorov v autocampingu a na vybudovanie náučného chodníka Vodná nádrž Nitrianske Rudno. V roku 2007-2008 sme vybudovali v centre obce okrasný park, kde si na lavičkách pri fontáne oddýchnu domáci obyvatelia i návštevníci našej obce.

Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.07.2020
 Meniny má:  Cyril, Metod
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   123
  Celkovo:   307949
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.