Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.nitrianskerudno.sk sú vytvorené v súlade so základnými štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy. Tieto sú určené Výnosom Ministerstva financií SR o štandardoch pre IS VS č. 312/2010 Z.z..