Preskočiť na obsah

Referendum 21. januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h. Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dokumenty k referendu