Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska (cenník v prílohe)