Preskočiť na obsah

VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady