Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2023 O poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce