Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce 1/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov …