Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2020 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady