Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3. Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu