Preskočiť na obsah

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie (doplnok č.3)