Preskočiť na obsah

Dodatok VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady