Preskočiť na obsah

Vnútorný predpis o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce