Preskočiť na obsah

Vypočítaná sadzba pre zmesový komunálny odpad a objemný odpad na obdobie od 01. 03. 2021 – 28. 02. 2022