Preskočiť na obsah

Oznámenia o zámere prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa