Preskočiť na obsah

Nitrianske Rudno

Vitajte v obci

Novinky

Zlegalizovanie alebo odstránenie stavieb postavených bez potrebných náležitostí

Upozorňujeme občanov, že v zmysle stavebného zákona pred uskutočnením drobných stavieb (altánkov, garáží, prístreškov, ktoré majú max. 25m2 , oplotenie pozemku a pod.) je potrebne uvedenú stavbu ohlásiť obci Nitrianske Rudno, ako príslušnému stavebnému úradu a realizovať drobnú stavbu je možné až po vydaní oznámenia k drobnej stavbe resp. stavebnej úprave. Samozrejme výzva sa týka aj… Zobraziť viac
21. 08. 2020
Predaj majetku

Predaj majetku

Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená: Robert Štrbák, starosta obce zverejňuje zámer prevodu prebytočného hnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí. Predmet prevodu a spôsob prevodu bol schválený uznesením OcZ v Nitrianskom Rudne uznesením č. 22/2020… Zobraziť viac
23. 06. 2020