Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Všeobecne záväzné nariadenia obce


Na tejto stránke môžete nájsť všeobecné záväzné nariadenie obce. Tlačivá sú vo formáte pdf. Ak by Vám tento formát nešiel otvoriť na vašom počítači, budete si musieť stiahnúť a nainštalovať program Adobe Reader. Tento program je volne šíritelný a po jeho nainštalovaní nebudete mať žiadny problém s otvorením pdf súborov. Program môžete nájsť na tejto stránke.

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2019
VZN o určení ochranného pásma pohrebísk
Doplnok č. 7 k VZN č. 1-2015
Doplnok č. 4 k VZN č. 4-2014
Dodatok č. 3. Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu
Doplnok č.6 k VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
VZN o o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2018
VZN o označovaní ulíc
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (doplnok č.4)
VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie (doplnok č.3)
VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (doplnok č.5)
VZN o miestnych daniach (doplnok č.3)
VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby (doplnok č.2)

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2017
Dodatok č.2 o podmienkach prideľovania bytov
VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
Dodatok č.1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
Dodatok č.3/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Dodatok č.1/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2016
Dodatok VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Dodatok VZN č.2 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Dodatok VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
Dodatok VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN o určení školského obvodu Základnej školy

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2015
VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody
VZN o územnom pláne obce
VZN o kompetencií obce na úseku školstva
VZN o miestnych daniach a o komunálnom odpade
VZN o miestnych daniach - doplnok
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
VZN o financovaní kompetencií obce na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenia obce pre rok 2014
VZN o držaní psov
VZN o komunálnom odpade
VZN o financovaní orig. kompetencií na úseku školstva
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN o poskytovaní opatrovatelskej služby
Dodatok VZN o podmienkach pridelovania bytov
Dodatok VZN o poriadku pre pohrebiská na území obce Nitrianske Rudno

Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.08.2020
 Meniny má:  Hortenzia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   89
  Celkovo:   312227
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.