Aktuálny oznam
Bol pridaný plán hlavného kontrolóra na obdobie október 2019 až marec 2020

Verejne prístupné Oznámenia


Na tejto stránke nájdete Oznámenia obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.


DátumNázov dokumentuStiahni
08-03-2019Oznámenie o začatí konania na výrub (239/2019)stiahni.pdf
05-03-2019Oznámenie o začatí konania na výrub (221/2019)stiahni.pdf
28-02-2019Oznámenie o vypočítanej sadzbe poplatku za uloženie odpadovstiahni.pdf
28-02-2019Vypočítaná sadzba pre zmesový komunálny odpad na obdobie od 01. 03. 2019 – 29. 02. 2020 stiahni.pdf
28-02-2019Oznámenie o začatí konania na výrub (179/2019)stiahni.pdf


2019
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  21.09.2019
 Meniny má:  Matúš
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   59
  Celkovo:   259917
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.