Aktuálny oznam

Verejne prístupné Oznámenia


Na tejto stránke nájdete Oznámenia obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.


DátumNázov dokumentuStiahni
17-03-2020Oznámenia o zámere prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.stiahni.pdf
05-03-2020Oznámenia o začatí konania vo veci súhlasu na výrub.stiahni.pdf
05-03-2020Oznámenia o začatí konania vo veci súhlasu na výrub p. Dušička.stiahni.pdf
22-01-2020Oznámenia o začatí konania vo veci súhlasu na výrub.stiahni.pdf


Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.06.2020
 Meniny má:  Laura
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   10
  Celkovo:   304313
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.