Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Verejne prístupné Zmluvy


Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Nitrianske Rudno v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.


DátumNázov dokumentuStiahni
04-08-2020Zmluva o dielo - TH STAV s.r.o.stiahni.pdf
03-08-2020Kúpna zmluva - Vodný tobogán.stiahni.pdf
03-08-2020Kúpno-predajná zmluva - odpredaj buniek ATC.stiahni.pdf
23-07-2020Kúpno-predajná zmluva - Fiat Ducato.stiahni.pdf
23-07-2020Kúpno-predajná zmluva - Peugeot Boxer.stiahni.pdf
11-07-2020Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - VO-TOR s.r.o.stiahni.pdf
18-06-2020Kúpna zmluva na parcely C KN č. 723/3, 723/4, 723/5, 723/8.stiahni.pdf
13-06-2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z 18. 12. 2019.stiahni.pdf
06-06-2020Kúpna zmluva na predaj pohonných hmôt s BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.stiahni.pdf
06-06-2020Dodatok č.1 k Zmluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty uzavretej dňa 10. 10. 2019.stiahni.pdf
05-05-2020Zmluva o dielo - oprava asfaltovej plochy pri Dome smútku.stiahni.pdf
17-03-2020Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľne požiarnej ochrany Slovenskej republiky.stiahni.pdf
13-03-2020Zmluva o zabezpečení systému združeného nakadania s odpadmi z obalova a s odpadmi z neobalových výrobkov.stiahni.pdf
03-01-2020Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra s.r.o. stiahni.pdf


Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.08.2020
 Meniny má:  Hortenzia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   89
  Celkovo:   312227
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.