Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Rastlinstvo v okolí obce


Jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) Celé územie pokrývajú rozsiahle porasty bučín, ktoré sú tu klimaxovým spoločenstvom. Vtrúsený je javor horský, borovica lesná, a v najnižších polohách západnej časti dub zimný. Na výslnných vápencových bralách so skupinami duba zimného sa vyskytuje dub plstnatý, ktorý zasahuje až pod vrchol Rokoša. Pôvodná vrcholová bučina je však umelo nahradená vysadenými porastmi borovice lesnej a smrekovca opadavého. Floristicky predstavuje územie veľmi pestrú zmes druhov, podmienenú geologickým podkladom a polohou Rokoša. Tieto podmienky umožňujú spoločný výskyt teplomilných i horských druhov, vrátane prvkov prealpínskych a dealpínskych, z ktorých teplomilné rastú na slnkom prehriatych dolomitových a vápencových skalách a vrcholových lúčkach a naopak - vysokohorské druhy hlbokými kaňonmi zostupujú až do nadmorskej výšky asi 400 metrov. Na Rokoši majú južnú hranicu rozšírenia v Západných Karpatoch z horských až vysokohorských druhov veternica narcisokvetá, cesnak bledožltý, repíček repíkovitý, horček včasný karpatský, borovica lesná, dúška alpská.


Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) Napriek rozľahlosti územia, rôznorodosti klimatických, mikroklimatických a geologických vplyvov nie je až tak významná rôznorodosť biotropov. Nachádza sa tu podľa našich poznatkov 10 typov biotropov. V nich sa nachádzajú rastlinné druhy európskeho významu, z ktorých najvýznamnejší je výskyt jazýčkovca jadranského (Himantoglossum adriaticum) impozantnej orchidey, azda v najväčšej populácií na Slovensku.

V xerotermných porastoch nachádzame poniklece, poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica).

Zo vstavačových tu môžeme nájsť kruštík tmavočervený, hmyzovník muchovitý, prilbovku bielu, prilbovku červenú, pastavač hlavatý, vemenník dvojlistý a hniezdovku hlístovú. Na území Západných Karpát je prakticky Rokoš jediným miestom, kde rastie spolu dub plstnatý a borovica lesná.

Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  05.08.2020
 Meniny má:  Hortenzia
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   91
  Celkovo:   312229
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.