Aktuálny oznam
Obec Nitrianske Rudno IČO: 318 345 Sídlo: Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno Kontakt: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk, 046 5455076, 0905 592446 Zastúpená:...

Prce v chladnom obdob

Za posledné obdobie sa nám podarilo dokončiť niekoľko akcií, ktoré sme si naplánovali. Pokiaľ nám počasie umožnilo pokračovať v prácach v obci, snažili sme sa tento čas využiť na budovanie dažďovej kanalizácie, opravu chodníka a prepadnutých ciest, odvodnenie ulice Podhorská, či budovaním nového prístupu na zberné miesto. Týmto sme pre Vás chceli zjednodušiť vykládku odpadu, ktorý vozíte. Prekládkou plechového skladu sa nám vytvoril úplne nový priestor. Modernizáciou kotolne obecného úradu a montážou vykurovacích telies do knižnice, ktorá sa nachádza v ZŠ, sme dosiahli energetickú úsporu, ktorá sa samozrejme premietne v platbách za plyn a elektriku. Vysokú úsporu dosiahneme aj na elektrickej energii výmenou svietidiel verejného osvetlenia, ktorú sa nám na konci februára podarilo zrealizovať. Tejto investícií sme spolu s poslancami OZ venovali skutočne veľa času a verím, že sme sa rozhodli správne. Prakticky okamžite po našom nástupe do funkcii sme zastavili rozbehnutú dohodu výmeny osvetlenia formou koncesie a po dlhom zvažovaní všetkých možností sme zvolili výmenu osvetlenia z vlastných zdrojov nákupom nových led svietidiel. Do tohto diela sme investovali 47 995 eur. Táto varianta je pre obec výhodná v krátkodobej návratnosti investície vo forme úspor na elektrickej energii. Som rád, že práce pokračujú v plánovaných etapách. Čaká nás uloženie kanalizačných rúr vedľa kostola, vyštrkovanie parkovacích miest pri obecnom úrade a pri fare, oprava ciest asfaltovou drťou atď.... Máme rozbehnutý projekt na križovatku pred MŠ, budovanie multifunkčného ihriska v ZŠ a pokračujeme v príprave projektu - rekonštrukcia zasadačky obecného úradu. Práce je veľa a som rád, že pri niektorých dielach nám bezplatne pomáhajú firmy z našej obce, ale aj mnohí z Vás, za čo sa Vám chcem srdečne poďakovať. S pozdravom R.Š.
Karanténne opatrenia
Voľby NRSR 2020
Oznamy
Odkaz Starostovi
Projekt
Poruchy a Podnety
Meniny
 Dnes je:  12.08.2020
 Meniny má:  Darina
Predpoveď Počasia
PoÄŤasie Nitrianske Rudno - Svieti.com
Počítadlo
  Dnes:   107
  Celkovo:   313325
Kamery v Rudne
Video Obce
Oficiálne spustenie stránky: 1.5.2010 (ver. 2.3)
Momentálne sa pracuje na novej verzii stránky.